ΣΚΟΠΟΣ

ΣΚΟΠΟΣ

Η αποστολή μας

Είμαστε μέλη μιας παγκόσμιας οργάνωσης, που εθελοντικά και ανιδιοτελώς απευθυνόμαστε στον Άνθρωπο, ανεξαρτήτως των πολιτικών και θρησκευτικών πεποιθήσεων, των πολιτιστικών παραδόσεων, των κοινωνικών ιδεολογιών.

Τα μέλη μας είναι προσωπικότητες από τον επιστημονικό, επαγγελματικό και επιχειρηματικό κόσμο των τοπικών κοινωνιών.

Οι δραστηριότητές μας εντάσσονται σε μια υψηλή και συγχρόνως απαιτητική κλίμακα ανθρωπιστικών αξιών και οι οποίες, ουσιαστικά, συγκροτούν την αποστολή μας. Αυτές αποτελούν ένα όλο και είναι το πιο σημαντικό στοιχείο στον στρατηγικό μας σχεδιασμό, γιατί δίνουν ώθηση στις προθέσεις και την κατεύθυνση της ηγεσίας του οργανισμού μας.

Οι βασικές μας αξίες

  • Η συναδέλφωση και η παγκόσμια κατανόηση
  • Η οικοδόμηση διαχρονικών σχέσεων
  • Η ηθική ακεραιότητα – τιμούμε τις δεσμεύσεις μας
  • Ο σεβασμός στη διαφορετικότητα
  • Η ανιδιοτελής προσφορά
  • Το συλλογικό συμφέρον υπερτερεί του ατομικού
  • Η αξιοποίηση των ηγετικών μας ικανοτήτων και της       επαγγελματικής πείρας, για την επίλυση κοινωνικών   προβλημάτων 

« Μαζί, βλέπουμε έναν κόσμο όπου οι άνθρωποι ενώνονται και αναλαμβάνουν δράση για να δημιουργήσουν διαρκείς αλλαγές σε ολόκληρο τον πλανήτη, στις κοινότητές μας και στου εαυτούς μας»