Δενδροφυτεύσεις

 

 

Όλα τα μέλη του  Ρ.Ο.Ηλιούπολης έχουν μεγάλη ευαισθησία για το περιβάλλον και ο όμιλος συμμετέχει αλλά και διοργανώνει ο ίδιος δενδροφυτεύσεις στην πόλη μας.